Çokfonik Oda Topluluğu

Çeşitli  Türk ezgileri, klasik koro eserleri ve modern eserlerin çok sesli uyarlamaları olan topluluk  çok sesli koro kültürünü Adana’ya kazandırmak için uğraş veriyor.

f: facebook/cokfonik

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)